A haladó programozás kurzuson a (programozásban alapszinten jártas) diákok megismerkednek a kezdők számára alapvetően fontos algoritmusokkal, listák, szótárak, függvények létrehozásával, a fájlkezelés alapjaival. A kurzus során fő célkitűzésként szerepel a diákok emelt szintű érettségire, illetve a majdani egyetemi tananyagra való felkészítése oly módon, hogy lefektetjük a szükséges alapfogalmakat, kidolgozzuk a programozásban használt egységes jelölésrendszert. A kitűzött feladatok megoldását a diákok több programozási nyelven is megismerik, így kiemelvén a nyelvek közötti hasonlóságokat és különbségeket. Az érdeklődőbb hallgatók a házi feladatként feladott egyszerű versenyfeladatok és egyetemi példák segítségével tovább mélyíthetik tudásukat.