A Debreceni Egyetem Műszaki Kara az EFOP-3.4.4-16-2017-00023 számú Európai Unió által finanszírozott pályázat keretében fizika szakköri foglalkozást szervez középiskolás diákok számára, egyetemi beilleszkedést segítő program keretében. A foglalkozásokhoz a „Fizikai alapismeretek leendő mérnököknek” című elektronikus tananyag készült, mely a legfontosabb középiskolai fizika témaköröket tartalmazza a mechanika és elektromágnesesség tématerületeiről, figyelembe véve a fizika érettségi követelményeit. Mindegyik fejezet elméleti összefoglalóval indul, amelyben közérthető, de szakmailag korrekt tárgyalásban ismertetjük az órai és otthoni feladatok megoldásához szükséges ismereteket.  Az elméleti anyagot lépésről, lépésre építjük fel, bebizonyítva a fizikai tételeket, és szemléletesen bevezetve a megértésükhöz szükséges matematikai fogalmakat (határérték, differenciálhányados, integrálok). A szerzők meggyőződése, hogy a szükséges matematikai eszközöket, fogalmakat nem megkerülni, „elmismásolni” kell, hanem lépésről, lépésre korrekt, szemléletes módon bevezetni, megértetni. A matematika a műszaki- és természettudományok leíró nyelve. Tévedés azt hinni, hogy „nyelvtudás” nélkül tudunk ezekről a dolgokról érdemben beszélni. A fenti meggyőződés szellemében a tananyag részletes matematikai bevezetővel indul, amelyet a többi fejezet tanulása előtt érdemes részletesen feldolgozni. Az órai és otthoni feladatok kiválasztásánál nemcsak a közép- és emelt szintű fizika érettségi követelményeit vettük figyelembe, hanem a mérnökképzéshez elengedhetetlenül szükséges fizikai ismeretek kialakítását is megcéloztuk. Ez távolról sem jelenti azt, hogy az anyagot csak leendő mérnökhallgatóknak ajánljuk. Meggyőződésünk szerint azt orvosi, vagy természettudományos irányban továbbtanuló diákok is sikerrel forgathatják. Összefoglalva, a tananyagot mindazon diákoknak ajánljuk, akik nem ijednek meg a matematikától és szeretnek elmélyülten, rendszerben gondolkodni.

Beiratkozási jelszó: Fizika2018

A Debreceni Egyetem Műszaki Kara az EFOP-3.4.4-16-2017-00023 számú Európai Unió által finanszírozott pályázat keretén belül matematika szakköri foglalkozást szervez középiskolás hallgatók számára, egyetemi beilleszkedést segítő program keretében. A foglalkozásokhoz a Matematika alap-, közép- és emelt szinten (Készüljünk a felvételire a „mindennapok” matematikájával) című, 13 fejezetet tartalmazó elektronikus tananyag készült, mely a legfontosabb középiskolai matematika témaköröket tartalmazza a matematika érettségi követelményeit is figyelembe véve. Az egyes fejezetek alap-, közép- és emelt szintű feladatokat tartalmaznak a fejezetek témaköréhez kapcsolódóan. Mindegyik fejezet rövid elméleti összefoglalóval indul, melyek feltétlenül szükségesek a fejezetben bemutatandó feladatok megoldásához. Ezen elméleti tudnivalókat alapszintű példákon keresztül magyarázzuk.

Külön hangsúlyt fektetünk olyan példák bemutatására, melyek az egyes témakörök ismeretének szükségességét prezentálják a hétköznapi és a műszaki életben megjelenő problémák megoldásához. A feladatok kiválasztásánál nemcsak a közép- és emelt szintű matematika érettségi követelményeit vettük figyelembe, hanem a mérnöki képzéshez elengedhetetlenül szükséges matematikai ismeretek kialakítását is megcéloztuk.

Minden fejezetet gyakorló feladatok zárnak a fejezetben bemutatott feladatokhoz kapcsolódóan.

A tananyagot egy érettségi mintafeladatsor zárja, annak részletesen megoldásával.

Beiratkozási jelszó: Matematika2018

 

Szakkör rövid leírása:

Debreceni Egyetem Műszaki Kar, EFOP-3.4.4-16-2017-00023 számú Európai Unió által

finanszírozott pályázat keretén belül szakköri foglalkozást szervez Középiskolás hallgatók számára, Egyetemi beilleszkedést segítő program keretén belül. A szakköri foglalkozások június és július hónapban kerülnek megrendezésre, a létszámtól függően. 

A szakkör keretén belül, a hallgatók megismerkednek fischer technik elemekkel, amelyek különböző mérnöki projektek modellezésére és szimulálására alkalmasak. Továbbá ezen projektek programozását is elsajátíthatják. Projektmenedzsment keretén belül a mérnöki projektek menedzselésével is foglalkozni fogunk. A középiskolás hallgatók mérnöki, informatikai, és menedzsment területeken szerezhetnek tudást, amelyek megfelelő alapot nyújtanak, az felsőoktatás első éveiben.

Tervezett témakörök:

  • Természeti jelenségek és műszaki rendszerek modellezése fischer technik elemekkel
  • Robotika alapok
  • „Mitől lesz jó egy robot”: Programozni tudni kell
  • Termék előállítási folyamat, avagy a kóla útja a bányából az asztalig.
  • Projekt munka, a mérnöki alkotás csodája.

Helyszín:

Debreceni Egyetem Műszaki Kar
4028 Debrecen Ótemető utca 2-4